Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Edward Molendowsky meghatalmazott miniszter válaszolt lapunknak

2018.12.08

Lengyelország Magyarország első számú partnere a CEFTA országok között

Edward Molendowsky meghatalmazott miniszter válaszolt lapunknak

Göncz Árpád magyar és Aleksander Kwasniewski lengyel köztársasági elnök a közelmúltban Budapesten sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a két ország céljai azonosak. Mindkét ország arra törekszik, hogy minél jobban beilleszkedjen a NATO-ba. Nagy jelentőségű együttműködésük az európai uniós csatlakozás szempontjából is, mivel várhatóan hasonló időpontban lépnek be. A két államfő részt vett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában rendezett lengyel-magyar gazdasági fórumon. Az üzletember-találkozó egyik előadója volt Edward Molendowsky, meghatalmazott miniszter, aki a tanácskozást követő fogadáson készséggel válaszolt lapunk kérdéseire.

 Miniszter úr, ilyen ragyogó magyar nyelvű anyaggal ritkán találkozni, mint amelyet önök készítettek. Milyen időközönként csinálnak ilyet?

Köszönöm a dicséretet, de ez a dolgunk. A Kereskedelmi Tanácsos Hivatal rendszeres időközönként, negyedévenként magyar nyelvű információs anyagot ad ki a lengyel gazdaságról. Az anyagot minden Lengyelországgal való együttműködés vagy annak bővítése iránt érdeklődő ingyenesen meg-kapja. Kérem elemezze a két ország kereskedel-mi forgalmát! A kereskedelmi forgalomban lejátszódó átalakulások mértéke jól tükröződik abban a szerepkörben, amelyet a két ország kölcsönösen játszik egymást külkereskedelmében. 1998-ban Lengyelország a magyarországi export tekintetében a 12. helyen végzett. A CEFTA országok körében viszont Lengyelország Magyarország 1. számú partnere volt mind az export, mind az import terén, amelyekben Lengyelország része 26 százalékot tett ki. Részletezné egy kicsit?

Örömmel. A lengyel exportban hagyományosan nagy szerepet játszanak a vas és a színesfémek és az azokból készített termékek, melyek a Magyarországra irányuló szállítmányok értékének 26 százalékát te-szik ki. A második helyen a villamos gépi-pari termékek állnak, 25 százalékos exportbeli részesedéssel. A magyarországi lengyel beszerzések szerkezete mutatja, hogy országunk importszükségletei határozottan kikristályosodottak. A lengyel importban három árucsoport az uralkodó: vegyipari termékek, villamos gépipari termékek és a mezőgazdasági-élelmiszeripari cikkek, melyek együttesen a Lengyelországba irányuló magyar szállítások közel 80 százalékát teszik ki. Ezek 1998-as adatok.

Tudna 1999-ről értékelést adni?

A Magyarországra irányuló lengyel ex-port idei év január-május közötti időszakban elért 5,3 százalékos növekedése alapján feltételezhető, hogy az 1999-es év a kereskedelmi forgalom növekedésének következő éve lesz. Mindkét ország ez évi növekedési prognózisa jó esélyt teremt arra, hogy 2000-ben a két ország közötti kereskedelmi érték jóval túllépje az 1 milliárd dollárt. Milyen a lehetőség a kooperációs együtt-működés bővítésére? A 2000-es év további kedvező lehetőségeket teremt a kooperációs együttműködés bővítésére a termelés terén. Egyre növekszik az egymás gazdasági lehetőségei iránt érdeklődő lengyel és magyar régiók száma. Jól fejlődnek a testvérvárosi és regionális szintű partnerkapcsolatok. A szoros együttműködésben kiemelkedően érdekeltek a Beskidek régió és a dél-balatoni régió. A legaktívabb városok közé sorolhatók: Krakkó—Pécs.

SZARVAS ISTVÁN

Forrás:  Hetedhéthatár 1999. 10. 22,.